Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Размер шрифта
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:

?????????????? ????????????

????????? (???????? ?????????????? ???????????)

??????? ??? ????????? ?? ?????????????? ???????????? ?????

??????????? ??????? ??????????????? ???????????? ????? ?????????? ? ??????????? ?????? ? 436-?? ?? ?????? ????? ?? ??????????, ??????????? ???? ?? ???????? ? ?????????, ???????????? ?????????, ????????? ? ??????? ????? ?? ??????????, ??????????? ???? ?? ???????? ? (???) ????????. ???????? ??????? ?????? ??????????????? ???????????? ????? - ??? ????????? ????????????, ??? ??????? ??????????? ????, ????????? ? ??????????? ??????????? ????? ?? ???????? ? (???) ???????????, ????????????, ?????????, ????????????? ????????.

? ???? ???????????? ?????? ? 436-?? ???????????, ??????????? ???? ???????? ? (???) ???????? ?????, ????????:

1. ??????????, ??????????? ??? ??????????????? ????? ?????;

2. ??????????, ??????????????? ??????? ?????????? ????? ????? ???????????? ?????????? ?????????.

3. ? ??????????, ??????????? ??? ??????????????? ????? ?????, ?????????:

4. ??????????, ??????????? ????? ? ?????????? ????????, ?????????????? ?????? ?? ????? ? (???) ????????, ? ?.?. ?????????? ????? ?????? ????????, ????????????;

5. ??????????? ??????? ? ????? ??????? ?????????? ????????????? ????????, ???????????? ? (???) ?????????????? ????????, ???????? ???????, ??????????? ? ???????????????? ?????????, ???? ? ???????, ??????????????? ?? ??? ??????; ??????? ??????? ? ???????? ?????, ?????????? ????????????, ??????????????? ??? ?????????????????;

6. ?????????????? ??? ????????????? ???????????? ??????? ? (???) ?????????? ???? ??????????? ???????????? ?????????????? ???????? ?? ????????? ? ????? ? ????????;

7. ?????????? ???????? ???????? ? ??????????? ?????????? ? ????????? ? (???) ?????? ?????? ?????;

8. ????????????? ?????????????? ?????????;

9. ?????????? ??????????? ?????;

10. ?????????? ?????????? ????????????????? ?????????.

? ??????????, ??????????????? ??????? ?????????? ????? ????? ????????????? ????????, ?????????:

1. ??????????, ?????????????? ? ???? ??????????? ??? ???????? ??????????, ??????????? ? (???) ???????????? ???????, ???????????? ??? ????? ????????????????? ????????;

2. ?????????? ? ????? ?????, ???? ??? ??????, ? ?.?. ?????????????? ? ???? ??????????? ??? ???????? ? ????????? ???????????? ??????????? ????? ???????????????? ??????, ???????????, ????????????, ??????????? ??????, ?????? ??? ?????????? ? (???) ?? ???????????;

3. ?????????????? ? ???? ??????????? ??? ???????? ??????? ????????? ????? ???????? ? ????????;

4. ?????????? ??????? ????? ? ?????????, ?? ??????????? ? ??????????? ?????.

? ?????? ????? ??? ???????????? ??????? ?????? ? ???? ???????? ??? ????????? ?????????? ?????????, ?????????? ??????? ???????? ?????????? ?????????????? ???????????? ????? ?????.

????? ??????? ??? ?????????

1. ?????????? ?? ???????? ??????? ??????????? ??????????? ???????????, ?????????? ??????????? ? ?????????????? ??????????, ?? ?? ??????????? ????????? ?? ????. ???? ???????? ? ??????? - ??????? ????? ??????.

2. ???? ??? ??????? ????? ??????? ?? ????? ?? ?????????? ???????? (LiveJournal, blogs.mail.ru, vkontakte.ru ? ?.?.), ??????????? ???????, ????? ?????????? ???????? ??? ????????? ? ????? ???????? ? ??????, ??????? ?????????? ? ?????.

3. ?????????, ? ?????? ??????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ???????. ????????? ?????? ??????? ????? ???? ???????????, ?? ????? ? ????????? ?????? ?? ????????????? ? ??????? ????? (????????, ?????????, ??? ????, ?? ??????? ???? ????????? ????? ???????? ???????? ?????? ??????? ??? ??? ???????? ?????)

4. ????????? ????? ????? ???????? ??? ???? ???????? ??? ????????????? ? ?? ??????? ????? ??????????, ????? ??? ??? ?????? (??-?? ???????? ???????? ?????? ? ????????? ???? ?? ??????? ????????? ? ?????????, ? ????? ????? ?????? ???????????? ???????? ??? ???? ? ?????).

5. ?????? ? ????? ??????? ????? ?????? ???????. ?????????????, ??? ?? ?????? ? ???????? ??? ??, ??? ????????????? ????????? ????????.

??????? ?? 7 ?? 8 ???

? ????????? ??????? ????????? ???????? ?? ??? ???? ?????, ? ???????? ? ????, ?????????? ?? ????????? ??????? ?? ?? ??????? ?? ?? ?????????. ??????? ????????? ???????? ??????? ????? ?? ??????, ??????? ??????????????? ??????????? ?? ??????????? ????????????? ?????????, ?. ?. ???????????? ???????? ??? ??, ??? ?? ??????? ??????? ?? ????????? ??????. ? ??????????, ? ??????? ?? ????? ????????, ??? ?? ??? ??????? ?????????? ????????, ??????, ???????? ????? ??-???????? ?????, ????? ????? ???????? ?? ???????. ???? ? ?????? ???????? ???????? ??????? ???????? ?????, ??? ????????? ? ?? ??????????? ? ???????????. ??? ????? ?????? ? ??????? ???? ? ?????????????? ?? ?????????, ????????? ??????????? ?????, ???????? ?? ????? ? ????, ?? ??????????????? ??????????.

?????? ?? ???????????? ? ???? ???????? ??? ????? 7-8 ???

1. ???????? ?????? ???????? ?????? ????????? ????????? ??? ??????? ????? ? ???????? ??? ??????????.

2. ???????? ?? ?????? ??????? ?????????? ????????? ???? ?????????? ?? ???????????. ???????? ???????, ??? ?? ?????????? ?? ??? ?? ?????? ??? ??? ??? ???????, ? ?????? ??? ?? ???????????? ? ??? ???????????? ? ?????? ?????? ??? ??????.

3. ????????? ? ???????????? ? ????????? ?????? ?????????? ? ????? ??????? ??? ?????????? ?????????.

4. ??????????? ??????????? ??????? ????????? ??????.

5. ??????????? ???????? ???????????? ?????????????? ???????? ??? ?????????? ? ???????????? ????????????? ????????.

6. ???????? ???????? ??????????? ????, ????? ?? ????????? ????? ????? ??????????? ??????.

7. ?????????? ?????? ? ?????? ? ??????????? ????????? ??????? ? ??????? ???????????????? ???????????? ???????????.

8. ???????? ????? ???????????? ? ???? ????? ?????????????? ?????-???? ?????????? ?????????? ??????????? ?????, ?????, ??????????????? ???? ? ????????.

9. ??????? ????? ?? ????????? ?????, ????????? ??? ?????? ??? ?????? ????????.

10. ?? ?????????? ????? ???????????? ?????? ??????????? ?????? ???????????.

11. ? ?????? ?????? ??????, ??????????? ??? ?????????, ??????? ?????? ????? ? ??????? ??????????.

12. ?? ????????? ?????????? ? ?????? ?? ?? ??????? ? ?????????, ??? ???? ?? ???? ??? ? ??????? ? ???????? ?????.

13. ?? ??????? ????? ?? ???????? ??????? ?????, ??? ??? ? ????????? ???? ????? ????? ?????????? ?? ??????????? ??? ????? ???? ?????????.

14. ???????? ?????? ??????? ???????? ??? ? ????? ??????? ??? ????????, ????????? ? ??????????. ??????????? ?????????? ? ????????? ?????, ??? ??? ? ????????????, ???? ???? ?????????? ??? ? ????? ????????. ????????? ?? ? ??????????? ??????? ??? ??? ? ???????? ???????.

??????? ????? ?? 9 ?? 12 ???

? ?????? ???????? ????, ??? ???????, ??? ????????? ? ???, ????? ?????????? ?????????? ? ?????????. ?????????? ?????????, ??? ??? ????? ??? ???????, ????????, ????????. ??? ???? ????? ???????, ??? ?????? ? ????????????? ?????????? ????? ????? ????????????? ??? ?????? ??????? ????????????? ????????.

?????? ?? ???????????? ??? ????? ?? 9 ?? 12 ???

1. ???????? ?????? ???????? ?????? ????????? ???????? ??? ??????? ????? ? ???????? ??? ??????????.

2. ???????? ?? ?????? ??????? ?????????? ???? ?????????? ?? ???????????.

3. ?????????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ???????????, ???????? ???, ??? ?? ???????????? ? ??? ???????????? ? ?????? ?????? ??????? ??? ??????.

4. ????????? ? ???????????? ? ???????? ?????? ?????????? ? ????? ??????? ??? ?????????? ?????????.

5. ??????????? ???????? ???????????? ?????????????? ???????? ??? ?????????? ? ???????????? ????????????? ????????.

6. ?? ????????? ????????? ???????????????? ??????? ? ????? ??????? ?????????? ? ?????? ?? ?? ??????? ? ?????????.

7. ???????????, ????? ???? ??????? ?? ??????????? ?? ?????? ??????? ? ???????? ?? ?????????.

8. ?????????? ????? ???????? ?????? ?? ????? ?? ??????? ??????, ??????? ???????? ?????? ? ????.

9. ???????? ????? ??????? ?? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????, ?????, ?????? ??????????? ?????? ???????????, ??????????????? ????, ?????? ???????? ? ??? ??????????? ?? ???????? ? ?????????.

10. ???????? ????? ?? ????????? ????????? ??? ?????? ??????????. ????????? ??, ??? ??? ????? ???????? ????????? ?????? ??? ?????? ????????????? ??????????? ???????????.

11. ???????? ?????? ??????? ???????????? ??????? ?????? ??? ?????? ?? ??????????.

12. ???????? ?????? ??????? ???????? ??? ? ????? ??????? ??? ????????, ????????? ? ??????????. ????????? ?????, ??? ??? ? ????????????, ???? ???? ?????????? ??? ? ????? ???????? ? ?????????.

13. ?????????? ????? ? ??????????? ? ?????????.

14. ??????????? ?? ???, ????? ???? ????????????? ??? ?????? ? ????? ??????????? ?????, ????? ?? ?????????, ??? ??? ?? ???????? ? ????????????.

15. ????????? ?????, ??? ?????? ???????????? ???? ??? ???????????, ??????????????? ??????? ??? ?????.

??????? ????? ?? 13 ?? 17 ???

? ???? ???????? ????????? ??????? ?????????? ????????? ??????, ?????????? ??????????? ??????, ???????? ??????????? ?????? ???????????, ????????? ?????? ? ??????. ????????? ? ???? ???????? ?????? ?? ????? ??????? ??? ???????????, ??? ?????? ??????? ?????, ???????? ???, ???????? ???? ?????????. ??????? ???????????? ???????? ? ?????, ??? ???? ??? ??????? ????? ????????????? ? ??????????? ??????????????? ? ?????????.

???????? ? ?????? ???????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????????????? ????? ?????, ??? ??? ?? ????????? ??? ??? ????? ??????????? ?????? ????? ?????????. ??? ?? ?????, ?? ?????????? ????? ? ?????????? ???????? ?? ?????????. ?????????? ??????? ??????????? ? ??????? ??????? ? ?????????.

????? ??-???????? ?????? ????????? ??????? ????????-???????????? -?????????? ????? ?????????? ? ??????. ????? ????, ?????????? ??? ????? ???? ????????????? ?????? ? ???????????? ????? ? ?????????. ??????? ???????? ???????? ?? ????????????? ?????????? ???????????? ??????? (??????? ???????????????) ? ??????? ??????? ? ???????? ???????? ?? ????????? ???? ???????.

?????? ?? ???????????? ? ???? ???????? ?? 13 ?? 17 ???

1. ???????? ?????? ???????? ?????? ????????? ????????? ??? ??????? ?????????? ? ???????? ???????????? ??? ??????????. ?????????? ? ???????? ?????? ??????????? ?????? (??????? ??????), ???? ?????? ? ?????????, ??????????? ?? ??????? ? ????????? (? ??? ????? ? ?????).

2. ????????? ? ???????????? ? ???? ???????? ?????? ?????????? ? ????? ???????.

3. ?? ????????? ?????????? ? ?????? ?? ?? ??????? ? ?????????, ? ???, ??? ??? ?????? ????? ???????, ????? ???? ???? ? ??????? ? ???????? ?????. ??????????? ? ?????, ? ???????? ???? ???????? ??????????? ????? ??????????? ?????? ???????????, ????? ?????????, ??? ??? ???? ?? ???????.

4. ??????????? ???????? ???????????? ?????????????? ???????? ??? ?????????? ? ???????????? ????????????? ????????.

5. ?????????? ?????, ?????? ?????? ?????????? ???? ????. ????????? ????????????? ???????????? ????? ? ???????????, ????? ???? ?? ???????? ? ????????? ??????.

6. ??????????? ?? ???, ????? ???? ??????? ?? ??????????? ????? ? ???????? ?? ???? ????????.

7. ???????? ????? ?? ???????? ???? ?????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????, ?????, ?????? ??????????? ?????? ???????????, ??????????????? ????, ?????? ???????? ? ??? ??????????? ?? ???????? ? ?????????.

8. ???????? ????? ?? ????????? ????????? ??? ?????? ??????????. ????????? ??, ??? ??? ????? ???????? ????????? ?????? ??? ?????? ????????????? ??????????? ???????????.

9. ???????? ?????? ??????? ???????? ??? ? ????? ??????? ??? ????????, ????????? ? ??????????. ????????? ?????, ??? ??? ? ????????????, ???? ???? ?????????? ???, ? ????? ??????? ??? ????????. ????????? ?? ? ??????????? ??????? ??? ??? ? ???????? ???????.

10. ?????????? ????? ? ??????????? ? ?????????. ???????? ?? ?????????? ?? ?????. ??????? ?????????? ?? ???????? ? ????????? ?????? ????????? ???????????? ??????, ?? ???????? ?? ????????????? ?????? ? ???????????? ??????????? ???????? ???????.

11. ???????? ???? ??????????? ? ???????, ??????? ???????? ?????????.

12. ??????? ????? ??????? ?????? ? ?????????. ?????????, ??? ??? ????? ? ???, ??? ??????? ???????? ????????? ????????? ????? ? ???? ? ??????????? ????.

13. ????????? ?????, ??? ?? ? ???? ?????? ?????? ???????????? ???? ??? ???????????, ??????????????? ??????? ??? ????? ?????? ?????.

14. ???????? ? ??????????? ???????? ??????? ???????? ??? ? ?? ????????? ????. ?????????, ??? ???? ?? ????? ?????? ? ??? ???? ???????? ??????.

????????? ????????????? ????????????? ????????? ????? ????????! ??? ?? ????????? ??? ??????? ????????????, ? ???? ???????????????? ? ?????????? ????? ???????????? ??????????????? ? ??????.